Historia

 

Biblioteka w Mokrem powstała w 1950 r. i mieściła się w prywatnym budynku. Prowadzona była przez Panią Stanisławę Rams. Stan księgozbioru liczył 2063 woluminy i 128 zarejestrowanych czytelników. W roku 1957 założono 11 Punktów Bibliotecznych w następujących miejscowościach: Kąty, Zawada, Zwódne, Lipsko, Wólka Wieprzecka, Wierzchowiny, Hubale, Wieprzec, Wychody, Żdanów i Żdanówek. Wtedy Biblioteka liczyła 4137 woluminów i miała 571 zarejestrowanych czytelników. Do 1960 roku stan księgozbioru wzrósł do 4796, a liczba czytelników wyniosła 706. W ciągu 15 lat biblioteka czterokrotnie zmieniała lokal. Od 1976 zaczęła pełnić funkcję Biblioteki Gminnej, do której należy 5 Filii Bibliotecznych zlokalizowanych w miejscowościach: Zawada, Wysokie, Kalinowice, Sitaniec, Lipsko oraz 27 Punktów Bibliotecznych. Księgozbiór Biblioteki Gminnej wynosił wtedy 7136 woluminów i liczył 981 zarejestrowanych czytelników. W 2012 r. biblioteka rozpoczyna nowy etap swej działalności, bowiem 25 stycznia tegoż roku następuje przekazanie nowego budynku pod siedzibę Biblioteki. Budynek wybudowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 31 maja 2012 roku następuje uroczyste otwarcie siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Zamość. Budynek wybudowany został w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Biblioteka prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną i edukacyjną, na którą składają się różnego rodzaju konkursy, wystawy, spotkania autorskie, obchody rocznic literackich i okolicznościowych.


 

1949 - powstanie filii w Wysokiem

1950 - powstanie filii w Mokrem

1955 - powstanie filii w Zawadzie

1956 - powstanie filii w Lipsku

1963 - powstanie filii w Sitańcu

1967 - powstanie filii w Kalinowicach

1985 - powstanie filii w Płoskiem

2012 - powstanie filii w Żdanowie


 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Działalność biblioteki i jej charakter zmienił się od początków jej istnienia. Dziś zajmujemy się nie tylko rozpowszechnianiem czytelnictwa i zaprzyjaźnianiem głównie młodego czytelnika z książką, ale także organizacją różnego typu konkursów, spotkań poetyckich, gier, zabaw i szkoleń - i poprzez te działania aktywnie włączamy się w życie i funkcjonowanie lokalnego środowiska.

Forma edukacji czytelniczej nie odbywa się tylko podczas roku szkolnego, ale również w czasie wakacji i ferii szkolnych, kiedy to młodzież i dzieci uczestniczą w spotkaniach w bibliotece. Biblioteka Publiczna cyklicznie organizuje konkursy, m.in. konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie, czytelnicze. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Zamość oraz okolic, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


 

W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem oraz we wszystkich filiach znajdują się hot-spoty, dzięki którym każdy może bezpłatnie korzystać z Internetu.

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji